Додати в "Избранное" Вам потрібно авторизуватися. Забули пароль? Реєстрація Апрель пт. 19 2019 г. в 13:16
Навігація
Статистика

Донецька філія Європейського університета
Донецька філія ПВНЗ „Європейський університет”
Була заснована у березні 1994 р., як відокремлений підрозділ тоді Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України та рішення Головного ВУЗу у м. Києві. З 1 вересня 2004 року філія почала роботу у власному навчальному комплексі, в якому розташовані навчальні аудиторії, лекційні зали для проведення навчальних занять, комп’ютерні класи, лінгафонний кабінет для проведення занять з англійської мови, лабораторія фізики, сучасна бібліотека з великим читальним залом, актовий зал; студентське кафе та багато іншого.
Філія має власний гуртожиток на 150 студентів, який розташований за адресою: м. Донецьк - 8, вул. Целіноградьска, 1.
Донецька філія має приміщення бібліотеки і читального залу. Бібліотечний фонд забезпечує студентів всією необхідною навчально-методичною та науковою літературою для проведення навчального процесу і на сьогодні складає більш ніж 27 тисяч примірників. Бібліотека постійно одержує періодичні видання, бібліотечний фонд постійно поповнюється.

Навчання у філії проводиться за кредитно-модульною системою згідно Болонського процесу, яка дозволяє студентам відповідно до структурно-логічних схем з допомогою куратора формувати свій індивідуальний навчальний план, обираючи навчальні дисципліни з інваріантної (державний компонент) і вибіркової частин навчального плану.

Навчання у Донецькій філії Європейського університету здійснюється на денному та заочному відділеннях за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Молодший спеціаліст", “Бакалавр” та “Спеціаліст” за основними напрямками підготовки:

Галузь - 0305 “Економіка та підприємництво”
Напрям підготовки - 6.030508 “Фінанси і кредит”
Напрям підготовки - 6.030504 “Економіка підприємства”
Напрям підготовки - 6.030509 “Облік і аудит”
Спеціальність - 7.03050801 "Фінанси і кредит"
Спеціальність - 7.03050901 "Облік і аудит"
Спеціальність - 7.03050401 "Економіка підприємства"
Галузь - 0306 “Менеджмент і адміністрування”
Напрям підготовки - 6.030601 “Менеджмент”
Спеціальність - 7.03060104 "Менеджмент ЗЕД"
Галузь - 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Напрям підготовки - 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Спеціальність - 7.05010101 "Інформаційні управляючі ситеми та технології"

Навчальний процес здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття та консультації.

У Донецькій філії рішенням Вченої ради Європейського університету від 12 листопада 2003 р. створені 3 кафедри: “Економіки фінансів та обліку”, “Менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін”, “Кафедра інформатики та математичних дисциплін”.

5 новин

Правила прийому 2015
11.02.2015
Правила прийому
до Приватного вищого навчального закладу
„Європейський університет” у 2015 році
11.02.2015; 0 Комментарий; Прочитано 3755 раз; Читати

2014
14.02.2014
14.02.2014; 0 Комментарий; Прочитано 4148 раз; Читати

11.02.2014
Донецким филиалом Европейского университета 19-20 марта 2014 года проводится XІІІ Областная научно-практическая конференция...
11.02.2014; 0 Комментарий; Прочитано 4339 раз; Читати

Европейский университет
14.08.2013
Европейский университет приглашает всех желающих на заочную и дистанционную формы обучения...
14.08.2013; 0 Комментарий; Прочитано 4181 раз; Читати

Паралельне навчання студентів в Україні та Польщі
01.08.2013
Європейський університет пропонує паралельне навчання своїх студентів у Вищій лінгвістичній школі у Ченстохові та отримання паралельного диплому (другого) Республіки Польща за обраними напрямами...
01.08.2013; 0 Комментарий; Прочитано 4474 раз; Читати


Тема страницы:

Донецька філія Європейського університета

Вхід
Логин:

Пароль:


Запамятати
Вам потрібно авторизуватися.
Забули пароль?
Реєстрація
На сайте
Гостей: 8
Користувачів: 0


5 останіх новин
Працює під керуванням WebCodePortalSystem v. 5.0