Додати в "Избранное" Вам потрібно авторизуватися. Забули пароль? Реєстрація Март ср. 20 2019 г. в 21:22
Навігація
Статистика

Історія

Історія

Загальна характеристика філії

Донецька філія ПВНЗ „Європейський університет” була заснована у березні 1994 р., як відокремлений підрозділ тоді Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України та рішення Головного ВУЗу у м. Києві. З 1 вересня 2004 року філія почала роботу у власному навчальному комплексі, в якому розташовані навчальні аудиторії, лекційні зали для проведення навчальних занять, комп’ютерні класи, лінгафонний кабінет для проведення занять з англійської мови, лабораторія фізики, сучасна бібліотека з великим читальним залом, актовий зал; студентське кафе та багато іншого.
Філія має власний гуртожиток на 150 студентів, який розташований за адресою: м. Донецьк - 8, вул. Целіноградьска, 1.
Донецька філія має приміщення бібліотеки і читального залу. Бібліотечний фонд забезпечує студентів всією необхідною навчально-методичною та науковою літературою для проведення навчального процесу і на сьогодні складає більш ниж 27 тисяч примірників. Бібліотека постійно одержує періодичні видання, бібліотечний фонд постійно поповнюється.

Навчання у філії проводиться за кредитно-модульною технологією згідно Болонського процесу, яка дозволяє студентам відповідно до структурно-логічних схем з допомогою куратора формувати свій індивідуальний навчальний план, обираючи навчальні дисципліни з інваріантної (державний компонент) і вибіркової частин навчального плану.

Навчання у Донецькій філії Європейського університету здійснюється на денному та заочному відділеннях за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” та “Спеціаліст” за основними напрямками підготовки:

Галузь 0305 - “Економіка та підприємництво”
Напрям підготовки - 6.030508 “Фінанси і кредит”
Галузь 0306 - “Менеджмент і адміністрування”
Напрям підготовки - 6.030601 “Менеджмент”
Галузь 0501 - “Інформатика та обчислювальна техніка”
Напрям підготовки - 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Напрям підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”
Спеціальність 6.050100,7.050104 - “Фінанси”
Спеціальність 6.050100,7.050105 - “Банківська справа”
Спеціальність 6.050100,7.050106 - “Облік та аудит”
Спеціальність 6.050100,7.050107 - "Економіка підприємства”
Напрям підготовки 0502 - “Менеджмент”
Спеціальність 6.050200, 7.050206 - ”Менеджмент ЗЕД”

Навчальний процес здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття та консультації.

У Донецькій філії рішенням Вченої ради Європейського університету від 12 листопада 2003 р. створені 4 кафедри: “Кафедра фінансів, обліку та аудиту”, “Кафедра економіки та менеджменту”, “Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін”, “Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін”.

Тема страницы:

Загальна характеристика філії - Історія

Вхід
Логин:

Пароль:


Запамятати
Вам потрібно авторизуватися.
Забули пароль?
Реєстрація
На сайте
Гостей: 11
Користувачів: 0


10 останіх новин
Працює під керуванням WebCodePortalSystem v. 5.0