Додати в "Избранное" Вам потрібно авторизуватися. Забули пароль? Реєстрація Март ср. 20 2019 г. в 22:1
Навігація
Статистика

Історія

Історія

Кафедра економіки фінансів та обліку

         Створена кафедра у 1996 р. Очолювали кафедру доц. Гребельний В.І. (з 1996 по 1999 р.), з 1999 р. по 2005 р. – к.е.н. Грицак О.В. З 2005 р. по 2006 р. к.е.н., с.н.с. Бражникова Л.М. З вересня 2006 р. по 2011 к.е.н., доцент Потьомкіна В.М., з 2011 теперішній час кафедру очолює к.е.н., доцент Васьковська Я.В.

За час існування кафедри підготовлено більш ніж 2 тисячі спеціалістів та бакалаврів зі спеціальності «Фінанси», «Банківська справа», «Облік та аудит».

На кафедрі ведуть підготовку висококваліфікаційних кадрів вищої школи 17 викладачів, якісний склад яких:

- докторів економічних наук, професорів – 2 люд.

- кандидатів економічних наук – 12 люд.

- докторантів – 1 люд.

- аспірантів – 2 люд.

Кафедра готує спеціалістів на денній та заочній формах навчання за наступними спеціальностями:

- «Фінанси»

- «Банківська справа»

- «Облік та аудит»

за освітньо-кваліфіційними рівнями: бакалавр, спеціаліст.

З 2006 р. кафедра  веде підготовку молодших спеціалістів у бізнес-коледжі за спеціальністю «Фінанси і кредит».

         Студенти кафедри приймають активну участь в наукових заходах різних форм та рівней, мають багаточисельні  нагороди.

З 2003 р. кафедрою щорічно проводяться міжвузівські науково-практичні конференції студентів та молодих вчених на тему: «Актуальні питання розвитку фінансової науки на сучасному етапі», в роботі якої прийняли участь не тільки студенти Донецької філії Європейського університету, а також студенти та аспіранти різних ВУЗів України.

         Переможці конференції нагороджуються номінаціями, а найкращі доповіді та тези публікуються у збірниках студентських наукових робіт.

З кожним роком кільість студентів, що приймають активну участь у конференціях, олімпіадах, семінарах зростає. Це підвищує їх професійні знання, розширює світогляд, дозволяє їм одночасно навчатись за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та магістр.         Кафедра проводить конкретні науково-методичні дослідження, які спрямовані на розробку методичних рекомендацій з фінансово-банківський дисциплін, у зв'язку з впровадженням у навчальний процес кредитно-модульної сиситеми.


         З метою вдосконалення навчально-методичної роботи кафедри та контролю за виконанням самостійної роботи студентів, керуючись Положенням «Про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у вищих навчальни закладах» та наказом Міністрества освіти та науки України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у вищих навчальни закладах» професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені матеріали комплексних самостійних робіт для студентів денного відділення з урахуванням кількості модулів.


         Останнім часом на кафедрі видано більш 10 найменувань навчальної і методичної літератури. Серед них навчальний посібник доцента кафедри Гребельного В.І, та інша методична література, надана викладачами кафедри.

         З метою закріплення теоретичних знань з питань фінансово-банківських дисциплін, а аткож виявлення індивідуальних здібностей студентів, розвинення вмінь орієнтуватися в швидкозмінних ситуаціях, почуття відповідальності за довірену спарву, здібностей до оперативної роботи та до вирішення доручених завдань в мжах часового режиму професорсько-викладацьким складом кафедри запроваджено нестандартні (активні) методи проведення занаять з використанням сучасних інформаційних засобів та технологій.
         Професійна компетенція при навчанні студентів за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» забезпечується шляхом освоєння спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін, які передбачені професійною кваліфікацією.
Набір дисциплін дозволяє мати змогу отримати необхідні теоретичні та прктичні знання для того, щоб стати кваліфікованим спеціалістом.
Професійна адаптацця кафедри дає можливість наскрізної практичної підготовки студентів з першого по п'ятий курс. Найбільш цікавим є те, що студенти, починаючи з другого курсу, у межах навчально-тренувальної фірми виконують обов'язки фінансистів, банкірів та бухгалтерів.
Важливою складовою діяльності кафедри є організація проходження студентами виробничої та переддипломної практики, базою яких є підприємства, фірми, страхові компанії, банківські установи, податкові інспекції, установи пенсійного фонду та інші фінансові організації.
Для виконання курсових та дипломних робіт на високому рівні використовуються практичні матеріали. Результати дослідження окремих дипломних проектів викликають практичну зацікавленість та приймаються до впровадження в діяльність вище зазначених установ та організацій.


На даній кафедрі викладаються наступні предмети:
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Основи філософських знань
Іноземна мова
Соціологія
Культурологія
Історія української культури
Філософія в т.ч. логіка
Фінанси підприємств
Екологія
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Фінансовий облік
Економічний аналіз
Облік і звітність у бюджетних установах
Контроль і ревізія
Податкова система
Казначейська справа
Гроші та кредит
Охорона праці в галузі
Регіональна економіка
Облікова політика підприємства
Менеджмент
Основи маркетингу
Макроекономіка
Мікроекономіка
6.030508 «Фінанси та кредит»
Філософія у т.ч. логіка
Українська мова
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Історія Української культури
Етика та естетика або Філософія глобальних процесів сучасності або Філософія і психологія або Етика бізнесу
Культурологія або Культура і націоналізація або Світова культура і мистецтво
Комунікативні процеси в навчанні або Психологія або Історія сучасної освіти або Риторика
Влада та лідерство в політиці
Правознавство або Господарське законодавство або Організація підприємництва та бізнесу
Релігієзнавство або Основи політичного менеджменту і маркетингу
Основи науково-дослідної роботи
Політична економія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної науки
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Оптимізаційні моделі та методи
Інформатика
Економетрія
Економіка підприємництва
Менеджмент
Маркетинг
Гроші та кредит
Фінанси
Основа охорони праці
Безпека життєдіяльності
Бухгалтерський облік
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Соціологія
Регіональна економіка
Банківська система
Бюджетна система
Податкова система
Страхування
Фінанси підприємств
Фінансовий ринок
Інвестування
Банківські операції або Біржова діяльність
Фінансування суб’єктів господарювання
Фінансове право
Управління витратами
Аналіз банківської діяльності
Фінансова статистика
Ціноутворення або Контролінг або Логістика
Інвестиційний аналіз або Центральний банк та грошово-кредитні політика
Фінансовий аналіз або Місцеві фінанси
Інфраструктура інвестиційного банку або Фінанси страхових компаній
6.030504 «Економіка підприємництва»
Філософія у т.ч. логіка
Українська мова
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Історія Української культури
Культурологія або Культура та цивілізація
Психологія або Комунікативні процеси в навчанні
Основи етнодержавнознавства або Влада та лідерство в політиці
Правознавство або Господарське законодавство
Основи науково-дослідної роботи
Релігієзнавство або Християнська етика
Політична економія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної науки
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Оптимізаційні моделі та методи
Інформатика
Економетрія
Аудит або Ризикологія або Соціально-економічна безпека
Основи екології
Економічний аналіз або Потенціал підприємства: формування та оцінювання
Ціноутворення або Контролінг або Логістика
Державне регулювання економіки
Економіка підприємництва
Менеджмент
Маркетинг
Гроші та кредит
Фінанси
Управління витратами
Бухгалтерський облік
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Соціологія
Стратегія підприємства
Економіка і організація інноваційної діяльності
Проектний аналіз
Основи охорони праці
Безпека життєдіяльності
Потенціал та розвиток інноваційної діяльності підприємства
Організація виробництва
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Планування і контроль на підприємстві
Регіональна економіка
Інформаційні системи та технології
Внутрішньо-економічний механізм підприємства
Бюджетна діяльність підприємства
Страхування
Капітал підприємства або Системи технологій промисловості
Економічні основи європейської інтеграції
Фінанси підприємств або Фінанси страхових компаній
Інфраструктура інвестиційного ринку
Інвестування
Тема страницы:

Кафедра економіки фінансів та обліку - Історія

Вхід
Логин:

Пароль:


Запамятати
Вам потрібно авторизуватися.
Забули пароль?
Реєстрація
На сайте
Гостей: 14
Користувачів: 0


10 останіх новин
Працює під керуванням WebCodePortalSystem v. 5.0