Додати в "Избранное" Вам потрібно авторизуватися. Забули пароль? Реєстрація Март ср. 20 2019 г. в 21:9
Навігація
Статистика

Історія

Історія

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дісциплін

         Кафедра Економіки та менеджменту створена у 1998 році.

Кафедру очолювала канд. екон. наук, доцент Грицак О.В. (з 1998 року по 1999 рік.).

З вересня 1999 р. по 2008р. кафедру очолював Соловцов П.О., канд. техн. наук, старший науковий співробітник.

З 2008 р. по 2011 кафедру очолював Солоха Д.В. – канд. екон. наук, доцент.

З 2011 р. по теперішній час кафедру очолює Смирнов С.М. – канд. техн. наук, доц.

На кафедрі ведуть підготовку висококваліфікованих кадрів вищої освіти 13 співробітників, якісний склад яких становить:


  • Академіки міжнародних галузевих академій – 2 особи;

  • Доктори економічних наук, професори – 3 особи;

  • Кандидати економічних наук, доценти – 9 осіб;

  • Докторанти – 2 особи;

  • Аспіранти – 1 особа.
         Кафедра готовить фахівців по денній та заочній формам, за наступними спеціальностями:  • “Економіка підприємства”;

  • “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.
за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст.


         Студенти кафедри беруть активну участь у наукових заходах різних форм  та рівня, мають численні винагороди, співпрацюють з викладачами з питань організації наукових досліджень, є учасниками науково – дослідної роботи яка проводиться в рамках наукових гуртків , лауреатами конкурсів мистецтв, членами клубу веселих та кмітливих.

За результатами участі у міжнародних та міжвузівських наукових заходах студенти кафедри нагороджені численними цінними призами. грамотами, дипломами,  подяками.

Співробітники кафедри ведуть активний науковий пошук.  У 2008 році очолили виконання НДР за напрямками:

  • Розробка системи управління сталим інноваційним розвитком підприємств (Державна реєстрація - № 0109U003707);

  • Механізм управління фінансовою безпекою підприємств і територій (Державна реєстрація - № 0109U003708).
         За результатами наукових досліджень видано 15 монографій, основні наукові висновки обговорюються на численних конференціях різного рівня та висвітлюються на сторінках провідних спеціалізованих видань, загальна кількість перевищує 287 робіт.
Провідні вчені кафедри є членами спеціалізованих вчених рад з захисту Докторських та кандидатських дисертацій економічного профілю, членами редакційних колегій наукових видань, є авторами 7 навчальних посібників рекомендованих МОН України.

Фахівці кафедри виступають рецензентами науково-методичних видань, опонентами на захистах докторських та кандидатських дисертацій.

У 2009 році колектив авторів кафедри нагороджено дипломом МАОПП за кращу науково-дослідну роботу в напрямку «Организация производства».
         З 2000 року кафедрою започатковано проведення щорічних Регіональних наукових конференцій «Економіка України очима молоді», які охоплюють шкільну молодь східних регіонів України. Конференція проходить в рамках Малої академії наук.  Під керівництвом кафедри проходять студентські наукові конференції, олімпіади, на яких присутні студенти з різних ВНЗ України.

         В 2009 році кафедра виступила фундатором Інтернет рейтинг-олімпіади «Економіка – ХХІ століття» для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл, переможці якої отримають право поза конкурсного вступу до Європейського університету на спеціальності:

- Економіка підприємства;

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

- Фінанси підприємства;

- Бізнес-коледжу Європейського університету.
 


На даній кафедрі викладаються наступні предмети:
6.030601 «Менеджмент»
Філософія у т.ч. логіка
Українська мова
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Історія Української культури
Психологія
Соціологія
Етика та естетика
Етика та естетика або Філософія глобальних процесів сучасності або
Культурологія або Культура і націоналізація або Світова культура і мистецтво
Релігієзнавство або Основи політичного менеджменту і маркетингу
Основи етнодержавнознавства або влада і лідерство
Релігієзнавство або Основи політичного менеджменту і маркетингу
Вища та прикладна математика
Статистика
Інформаційні системи та технології
Економічна теорія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Основи науково-дослідної роботи
Оптимізаційні методи та моделі
Історія економіки та економічної науки
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія економічного аналізу
Економетрія або Системи технологій
Регіональна економіка
Економічна інформатика
Основи екології
Державне та регіональне управління
Право
Фінанси, гроші та кредит
Гроші та кредит
Фінанси
Менеджмент та адміністрування
Менеджмент
Теорія організації та операційний менеджмент
Функціональне управління
Стратегічне адміністративне управління
Економіка підприємництва
Економіка та фінанси підприємництва
Фінанси підприємства
Облік та аудит
Аудит
Бухгалтерський облік
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Основи охорони праці
Безпека життєдіяльності
Соціальний менеджмент
Ситуаційний менеджмент
Страховий менеджмент
Організаційна поведінка
Інфраструктура товарного ринку
Управління підприємством малого бізнесу
Державне регулювання економіки
Податкова система
Фінансовий ринок
Страхування
Ціноутворення
Економічні основи європейської інтеграції
Міжнародний маркетинг
Міжнародна економіка
Міжнародна інвестиційна діяльність
Міжнародні фінанси
Планування та організація діяльності підприємства
Економіка праці
Особиста тактика менеджера
Аналіз господарської діяльності
Інформаційні системи в менеджменті
Аналіз управління
Тема страницы:

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дісциплін - Історія

Вхід
Логин:

Пароль:


Запамятати
Вам потрібно авторизуватися.
Забули пароль?
Реєстрація
На сайте
Гостей: 9
Користувачів: 0


10 останіх новин
Працює під керуванням WebCodePortalSystem v. 5.0