Додати в "Избранное" Вам потрібно авторизуватися. Забули пароль? Реєстрація Апрель пт. 19 2019 г. в 13:16
Навігація
Статистика

Історія

Історія

Кафедра інформатики та математичних дисциплін

         Створена у 1997 р. Очолювала кафедру доц. Виноградова О.В. (з 1997 по 1998 р.). З вересня 1999 р. по 2007 р. кафедру очолювала Колесник Л.І., кандидат технічних наук, доцент; з вересня 2007 р. по жовтень 2010 р. кафедру очолював Харитонов Ю.Є., кандидат технічних наук. з жовтня 2010 р. і по 2011 Бондарчук В.В. з 2011 теперешній час кафедру очолює доктор фізико-математичних наук Смирнов Л.І. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 2 доктори наук та 10 кандидатів наук.
Кафедра є випускаючою зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології”.
Студенти спеціальності для здобуття світньо-кваліфікаційного рівня 6.080400«БАКАЛАВР» та 7.080401«СПЕЦІАЛІСТ» наполегливо вивчають наступні дисципліни:

 • Вища математика
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Основи електротехніки та електроніки
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Чисельні методи
 • Вибрані питання математичної логіки
 • Дослідження операцій
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Основи дискретної математики
 • Теорія ймовірностей та матем. статистика
 • Архітектура комп'ютерів
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Математичні основи інтелект. аналізу даних
 • Організація баз даних і знань
 • Основи теорії інформації та кодування
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Проектування інтелект. систем та баз знань
 • Системне програмування і ОС
 • Сучасна теорія уравління
 • Теорія алгоритмів і основи предст. знань
 • Методи і засоби комп'ютерних інформ. тех.
 • Моделювання економічних систем
 • Основи автоматизованого проектування складних об'єктів
 • Основи проект. систем штучн. інтелекту
 • Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації
 • Теорія прийняття рішень в скл. системах
 • Технологія програмування
 • Економіка і орг. інформ. обслуговування
 • Експертні системи
 • Забезечення надійності функціонування комп'ютерних систем
 • Захист інф. та програмн. продукту
 • Об'єктно-орієнтов. розробка прогр. систем
 • Проектування вузлів та сервісів Інтернет
 • Техн. автоматизованої обробки інформації
 • Техн. адміністрування комп'ютерних мереж
         Наші студенти під керівництвом викладачів кафедри активно займаються науковою роботою. У 2008 - 2009 р.р. викладачі та студенти взяли участь в наступних конференціях:
 • Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “nauka i inowacja-2008.  Przemysl.
 • Mezinarodni vedeco-prakticka konference “Zpravy vedecke ideje-2008”. Praha.
 • Materialy IV mezinarodni vedecko - prarticka konference "Veda a vznik - 2008 - 2009". Technicke vedy: Praha.
 • Міжнародний семінар „Математичне моделювання і інформаційні технології”. Одеса: ОСАР.
 • Міжнар. наук.- практ. конф.  «Компетентнісно-орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи».
 • Международная конференція «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация».
 • Международная научно-технической конференция «Моделирование, идентификация, синтез систем управления».
 • Міжнародної конференції «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» - Факультет кібернетики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології”. - Донецький національний технічний університет.
 • Всеукр. наук.- практ. конф.  «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах. європейської інтеграції»:м. Київ.
 • Всеукр. наук.- практ. конф.  "Якісна освіта ХХІ століття: проблеми і пошуки".
 • Міжнародна науково-практична конференція „Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія”: Донецький університет інформатики і штучного інтелекту.
         Викладачі кафедри результати своїх наукових робіт розмістили в наступних журналах:
 • «Наукова скарбниця освіти Донеччини».
 • «Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка».
 • «Вісник національного авіаційного університету».
 • «Інженер» Студентський науково-технічний журнал – Донецьк: ДонНТУ.
 • «Металлофизика и новейшие технологии» – журнал НАН Україны.
 • «Вісник інженерної академії України».
 • Известия Российской Академии наук
 • Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Amsterdam, Holland).
         Кафедра щорічно у травні місяці проводить міжвузівську науково-практичну  конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Інформаційні  технології та  сучасність», на якій підводить підсумки наукових досліджень і практичних розробок за рік. Почесною традицією стала участь в конференції дипломників - майбутніх випускників.
Наши выпускники

Выпуск 2006. Они были первыми!!!
И самыми лучшими!
Выпуск 2007.
Защита дипломов 2008.
Выпуск 2008.
Выпуск 2009.

На даній кафедрі викладаються наступні предмети:
6.050101 «Комп’ютерні науки»
Філософія у т.ч. логіка
Українська мова
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Історія Української культури
Психологія
Правознавство
Основи науково-дослідної роботи
Вища математика або Лінійна алгебра або Математичний аналіз
Фізика
Дискретна математика або Дискретні структури або Комп’ютерна дискретна математика
Теорія ймовірностей, імовірні процеси і математична статистика
Теорія алгоритмів
Чисельні методи
Теорія прийняття рішень
Екологія
Математичні методи дослідження операцій
Основи економічної теорії
Основи менеджменту
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Соціологія
Об’єктно-орієнтоване програмування
Операційні системи
Організація баз даних та знань
Алгоритмізація та програмування
Інтелектуальний аналіз даних
WEB - технології та WEB – дизайн
Крос-платформне програмування
Технологія створення програмних продуктів
Комп’ютерна графіка
Технології комп’ютерного проектування
Системний аналіз
Технології захисту програмного продукту
Технологія розподільних систем та паралельних обчислень
Моделювання системи
Управління ІТ – проектами або Групова динаміка і комунікації або Менеджмент проектів програмного забезпечення
Проектування інформаційних систем
Методи та системи штучного інтелекту
Економіка та бізнес
Електроніка та електротехніка
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Основи охорони праці
Безпека життєдіяльності
Аналіз вимог до програмного забезпечення або Експлуатація та обслуговування комп’ютерної техніки
Алгоритми та структури даних
Конструювання програмного забезпечення або Технологія автоматичної обробки інформації
Англійська мова
Система підтримки прийняття рішень
Основи програмної інженерії
Якість програмного забезпечення та тестування
Тема страницы:

Кафедра інформатики та математичних дисциплін - Історія

Вхід
Логин:

Пароль:


Запамятати
Вам потрібно авторизуватися.
Забули пароль?
Реєстрація
На сайте
Гостей: 8
Користувачів: 0


10 останіх новин
Працює під керуванням WebCodePortalSystem v. 5.0